Аудиосфера магазин

Адрес:
Варна, ул. Български орел 12
п.к. 9004 Варна, България
телефон: 0888 358 756 ,0888 358 756
Мобилен: 0888 358 756
Работно време:
от 10.00 до 18.30 часа,
Почивни дни: Събота и Неделя

e-mail: audiosfera@abv.bg